Domov

Špecializovaná firma pre vodorovné značenie ciest
VODOROVNÉ ZNAČENIE
PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV, HÁL
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
PARKOVÍSK, NÁKUPNÝCH CENTIER A ŠPORTOVÝCH AREÁLOV

vodorovné dopravné značenie

Firma ON ROAD SK s.r.o. je pokračovaním úspešnej firmy SMER Prešov s.r.o., ktorá vznikla v roku 1996. Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je vodorovné dopravné značenie ciest. Vykonávame dopravné značenie na cestách I., II. a III.triedy, na miestnych ako aj mestských komunikáciách. Ďalej realizujeme vodorovné dopravné značenie priemyselných parkov, areálov firiem, nákupných centier, parkovísk, ihrísk a iné.

Vodorovné dopravné značenie ciest

Značenie priemyselných parkov, areálov firiem

Nákupné centrá, parkoviská a ihriská

Naša galéria

Kompletná realizácia vodorovného dopravného značenia

Vodorovné dopravné značenie ciest spočíva v realizácií stredových deliacich čiar, vodiacich čiar a plošného značenia (priechod pre chodcov, šípky, stopčiary, nadpis BUS a iné). Zabezpečujeme kompletnú realizáciu, obnovu, predznačenie ako aj frézovanie vodorovného dopravného značenia z povrchu vozoviek. Na vykonávanie VDZ používame kvalitné strojné a technické vybavenie značky Hofmann a certifikované materiály určené pre vodorovné dopravné značenie ciest

Špecializovaná firma pre vodorovné dopravné značenie ciest

Vďaka spokojnosti našich zákazníkov sme si vybudovali naozaj slušnú pozíciu vzhľadom k tomu, že naša práca bola odovzdaná vždy načas a aj v požadovanej kvalite.

Referencie

Naše práce

Kontakt

Kontaktujte nás

Služby
 • realizácia vodorovného dopravného značenia
 • obnova vodorovného dopravného značenia
 • predznačenie
 • odstránenie (frézovanie)
 • vodorovného dopravného značenia z povrchu vozoviek
 • reflexná úprava
Materiály pre vodorovné dopravné značenie
 • UNIAKRYL – akrylátová farba
 • ZEBRAKRYL – náterová hmota na báze akrylátovej živice
 • SWARCO – balotína slúžiaca na reflexný posyp
 • SINOKRYL SB
 • Studený plast