• Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
  • Dátum začatia dodávky : 05/2005
  • Dátum ukončenia dodávky : 06/2005